Tiệm Pet đặc biệt coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân và chúng tôi cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin bạn giao phó cho chúng tôi.

Thu thập thông tin

  • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ, bao gồm tên, địa chỉ liên lạc, email và chi tiết về phương thức thanh toán.
  • Để bảo vệ sự riêng tư, chúng tôi kiên quyết không thu thập các thông tin nhạy cảm như số tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng.

Sử dụng thông tin

  • Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để hoàn thiện việc cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, cũng như để giao tiếp với bạn về những ưu đãi và tin tức có thể bạn quan tâm.
  • Chúng tôi cam kết không tiết lộ, bán, hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép rõ ràng từ phía bạn.

An toàn thông tin

  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ và tiên tiến, bao gồm mã hóa dữ liệu, để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bất kỳ sự truy cập trái phép nào.
  • Mọi thông tin cá nhân được lưu trữ an toàn và chỉ có nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập khi cần thiết.

Quyền truy cập và cập nhật thông tin

Bạn có toàn quyền kiểm tra, cập nhật hoặc yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào thông qua tài khoản cá nhân trên trang web của chúng tôi, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ.

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến chính sách bảo mật để không chỉ tuân thủ mà còn vượt lên trên các tiêu chuẩn ngành, đảm bảo sự an tâm tối đa cho khách hàng của mình.